Statistikkerne siger at 10 ud af 10 mennesker dør. Ca. 2 mennesker dør i sekundet verden over og Bibelen siger ”Det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes”. Hvornår skal vi dø? Det ved vi ikke. Med evigheden plantet dybt i menneskets hjerte og med en forståelse af fortiden, nutiden og en uundgåelig fremtid, da er spørgsmålet, hvad sker der efter vi dør?

HVOR SKAL JEG TILBRINGE EVIGHEDEN?

Gud minder dig om sin eksistens og herlighed gennem sit storslåede skaberværk. Også de ti bud har han lagt ned i dit hjerte som et moralsk spejl, der viser, hvad hans standard er for godt og ondt.

Vægt

Bibelen siger, at der er to steder at tilbringe evigheden. Enten evigt liv hos Gud i hans himmelske herlighed eller adskilt fra ham i al evighed i helvedet. Guds standard er perfekt – han dømmer kun retfærdigt og derfor kan intet ondt komme ind i himlen. Spørgsmålet er derfor egentligt, om vi er gode nok til en evighed med Gud i Himlen?

I dag har du chancen for at ransage dig selv i lyset af Guds standard.

Hvordan klarede du dig?

Hvis du er bare en smule ligesom os, så har du også brudt Guds bud. Næsten alle mennesker kan indrømme at de ikke er perfekte, men formår alligevel ikke at indse, hvor alvorlig deres synd er. Nogle tror, at Gud bare vil overse deres synd eller belønne dem, fordi de ikke er nær så slemme som Hitler. Men den virkelighed, at Gud er en god dommer, er utroligt nok den mest skræmmende, vi står overfor. Kan en retfærdig dommer blot tilgive en kriminel? Hvis en dommer lod en morder gå fri, ville han så ikke være mere kriminel end morderen selv? Himlen er kun himlen, fordi Gud dømmer retfærdigt.

Det vi ønsker at du må forstå, er at hvis du har brudt Guds bud, så står du som skyldig foran ham.

Hvad er syndens konsekvens?

Kære ven, al synd, uanset hvor ubetydeligt den kan synes for os, er en hån mod en hellig Gud, der gav os livet. Guds godhed bliver vores største problem, når vi indser, at vi ikke er gode. Fordi Gud er retfærdig, så vil han opretholde sin lov og dømme alle mordere, alle bedragere. Han vil holde Hitler ansvarlig for hans kriminalitet imod menneskeheden. Men han stopper ikke der. Gud må dømme al ondskab – alle syndere – og dette inkluderer dig og mig. Din og min skyld er ikke blot en subjektiv følelse over for Gud men et objektivt lovbrud. Han har kendskab til alt, hvad du nogensinde har sagt, tænkt og gjort og vil holde dig ansvarlig. Bibelen lærer os, at “syndens løn er død” og at “alle lovbrydere har deres evig plads i helvedet”. Helvedet er ikke blot ‘at gå glip af himlen’, men evig lidelse under Guds vrede. Synden har evige konsekvenser, fordi den er begået mod en evig Gud. Når et menneske kommer i helvede, får man ikke en ny chance. Èns skæbne er tragisk forseglet – for evigt.

Guds tilbud om frelse til evigt liv!

Inden du besvarer spørgsmålet om, hvor du skal tilbringe evigheden, må du overveje Guds tilbud om frelse gennem Jesus Kristus!

Gud har ikke efterladt os uden håb, men sendt os en frelser! Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv, siger Bibelen. Der er kun én vej til frelse og det er igennem hans Søn Jesus Kristus. Jesus siger: Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Der er ikke frelse ved noget andet navn!

Guds løsning på syndens problem er Jesus! For deri har Gud åbenbaret sin store kærlighed at Jesus blev menneske for at frelse fortabte mennesker. Han, der var Gud, lod sig føde som et barn i Betlehem, han levede et fuldkomment liv uden synd og gav sit liv på korset som et syndoffer for alle, som tror på ham. Han kan og vil frelse syndere. Så når Bibelen siger, at Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, betyder det, at du kan blive tilgivet.

Dette er evangeliet, de gode nyheder, som frelser og fører mennesket tilbage til den ene og sande Gud, og det giver mennesket ret til at tilbringe evigheden sammen med Gud. “Evangeliet om Jesus Kristus er Guds kraft til frelse for enhver som tror. ”

Tro & Omvendelse

 Hvordan kan vi modtage evigt liv? Jesus siger: Omvend jer og tro evangeliet!

 1. Vi må erkende, at vi er skyldige over for Gud, at vi er fordærvede syndere, og at vi uden ham er ude af stand til at behage eller adlyde hans fuldkomne lov.
 2. Vi må vende os fra vores synd til Gud. Ægte omvendelse er at erkende sin synd, vende sig bort fra den og bekende den for Gud.
 3. Vi må i tillid til Guds løfte om frelse fra synd og fortabelse komme til Herren Jesus og sætte vores tro på ham alene som vores Herre og Frelser. Da lover Gud, at han vil tilgive vores synder, give os evigt liv og modtage os som sine elskede børn. “Alle dem, der tog imod ham [Herren Jesus], gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn”, siger Bibelen.

Jesus siger:

“Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det.”

SÅ, HVOR SKAL DU TILBRINGE EVIGHEDEN?

Svaret er på sin vis op til dig!

Det ikke at besvare spørgsmålet er også et svar! Viden om Gud, Bibelen og evigheden frelser ikke! At vide at en faldskærm reder dit liv er ikke nok, hvis du ikke tager den på, når du skal springe. Bibelen siger “Kald på mig på nødens dag, og jeg vil udfri dig og du skal ære mig.”

Tiden er knap! Evigheden står for døren. Kald derfor på Jesus i dag, og tag imod hans indbydelse til frelse, inden det er for sent! Hvorfor udsætte det?

Kontakt information


  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Emne

  Din besked

  Indtast anti-spam kode

  captcha

  Endvidere …

  Uskyld

  Uskyld

  Et nyfødt barn er smukt og dejligt især i sin fars og mors øjne. Venner nyder at bemærke smilet og øjnene arvet fra moderen eller faderens ører og næse. Men over tid bliver de klart, at der også er noget andet, som barnet har arvet. Det tager ikke lang tid, før et barn viser, at det har arvet en vilje, som ikke ønsker at adlyde. Når barnet er gammelt nok til at forstå, til at kunne gå og tale bliver ulydighed og oprør tydeligt. Og det hjælper ikke at barnet vokser og bliver ældre. Der er ofte tider med dyb glæde og nydelse, hvor man har det virkelig godt sammen med sit barn. Men der kan også være tidspunkter, hvor oprør og ulydighed får hele hjemmet til at føles som et stormvejr med vrede og frustration! Nogle gange kan det mærkes, at mens barnet vokser op, så vokser også oprøret op side om side med barnet. Og alt dette kommer fra din dejlige, pludrende, uskyldige baby! Hvorfor? Hvorfra kommer et sådant oprør? Hvad udspringer ulydighed fra? Hvor kommer synd fra? Det kommer fra selve barnets hjerte. Bibelen siger at “dumhed er bundet til den unge mands hjerte” (Ordsprogenes Bog kapitel 22, vers 15). Vi behøver ikke at oplære vore børn i at synde. Vore egne, kære børn er syndere af natur og den smertelige sandhed er, at synd er et udtryk for deres hjertes tilstand. Det kan godt være, du ikke ønsker at tro på dette lige nu, især ikke når du iagttager dit dejlige barn. Men med tiden skal sandheden nok komme ud. Synd viser sig altid inden alt for længe. Vi arver en syndig natur fra vore forældre og i sidste ende fra vores første forældre, Adam og Eva. Dit barn har arvet en sådan natur. Så hvad kan du gøre ved det? Hvis dit barn havde en forfærdelig sygdom, ville du så ikke gøre alt, hvad der stod i din magt, for at få fat på et lægemiddel, så det kunne blive helbredt på? Er der helbredelse for synd? Ja! Der er helbredelse for syndere. Gud sendte sin Søn, Jesus Kristus, til verden for at frelse syndere. Enhver, som tror på ham, undslipper syndens straf og modtager evigt liv. Kristus giver et nyt hjerte i stedet for vores syndige og oprørske hjerte. Ønsker du at have et sådant håb for dig og dit barn? Måske ved du ikke selv ret meget om Kristus, og du ved ikke, hvordan du kan forklare de gode nyheder til dit barn. Hvis du ønsker at få disse gode nyheder forklaret til dig og dine børn – hvis du ønsker at blive frelst fra dine synd og se dine børn blive frelst fra deres – da er du hjerteligt velkommen i Nordkirken i Aalborg, hvor du kan høre mere om synderes frelser – Jesus Kristus, Guds Søn.

  Accepteret af Gud?

  Accepteret af Gud?

  ”Hvad i al verden angår det mig?”

  Der er mange vigtige grunde til, at du skulle bekymre dig om, hvorvidt du er accepteret af Gud eller ej, men følgende er dog den vigtigste.

  Hvis du ikke er accepteret af Gud, så vil du blive forkastet af ham.

  Men har det virkelig nogen betydning?

  Svaret er ja.

  At være forkastet af Gud betyder, at du ikke fuldt ud kan nyde noget af det, Gud har givet dig. Det betyder, at du har Gud som din fjende, og det betyder, at du i sidste ende vil modtage Guds straf.

  Men hvorfor skulle Gud dog forkaste mig?

  Du kan ikke accepteres af Gud, når du er skyldig i at synde. Gud er en hellig Gud – det betyder at han ren og uden nogen ondskab – og at han ikke kan se på synd, uden at afsky det.

  Men jeg er altså ikke en synder!

  Jo, du er. Dine tanker, ord og handlinger viser, at du er. Bibelen siger, at alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud (Romerbrevet 3,23).

  Hvordan kan jeg så blive accepteret af Gud?

  Det er kun en måde: vi kan kun blive accepteret ved Jesus Kristus. Han er Guds elskede Søn. Hvis vi omvender os fra vore synder og sætter vores lid til Kristus, så vil Gud acceptere os for hans skyld.

  Vi har kun forløsning gennem Jesu Kristi blod, og tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde (Efeserbrevet 1,7).

  Er Jesus Kristus død i stedet for dig?

  Kender du til velsignelserne ved syndernes forladelse?

  Er du accepteret i Guds elskede Søn?

  Eller er du stadig fortabt i synd og fortvivlelse?

  Hvordan kan Gud tilgive skyldige syndere?

  Hvordan kan en retfærdig Gud retfærdiggøre et skyldigt menneske?

  Da jeg blev overbevidst om synd, havde jeg en klar erkendelse af Guds retfærdighed. Hvad synd end var for andre mennesker, så var det for mig en uudholdelig byrde. Det var ikke først og fremmest Guds vrede på dommedag, jeg frygtede, men snarere synden. Jeg følte, min skyld var så stor, at hvis Gud ikke straffede mig for synden, burde han gøre det. Jeg følte, at hele jordens dommer burde fordømme min synd. Jeg sad til doms og fordømte mig selv til fortabelse, for jeg måtte bekende, at hvis jeg var Gud, kunne jeg ikke andet end sende et sådant skyldigt menneske som mig til det nederste helvede. Samtidig var jeg dybt foruroliget over Guds navns ære og retfærdigheden i hans moralske styrelse af verden. Det kunne ikke tilfredsstille min samvittighed, hvis jeg blev tilgivet uretfærdigt. Den synd, jeg havde begået, måtte straffes. Men spørgsmålet var så: Hvordan kan Gud være retfærdig og alligevel retfærdiggøre mig, der er skyldig? Jeg spurgte mig selv: Hvordan kan Gud være retfærdig og samtidig erklære syndere retfærdig? Jeg var bekymret og træt af det spørgsmål og kunne ikke besvare det. Det er sikkert og vist, at jeg aldrig selv kunne have fundet et svar, der ville have tilfredsstillet min samvittighed.

  Guds plan

  Læren om forsoningen er efter min mening et af de sikreste beviser på, at Bibelen er Guds Ord. Hvem ville eller kunne have tænkt på den retfærdige hersker, der dør for den uretfærdige oprører? Dette er ikke menneskelig teologi eller poetisk fantasi. Denne måde at forsone på er kun kendt blandt mennesker, fordi den er et faktum. Drømme kunne ikke have opfundet den. Gud forordnede den. Den sag kan ikke være opdigtet. Jeg havde fra min ungdom af hørt om frelsesplanen ved Jesu offer, men jeg vidste ikke mere om den i mit hjerte, end hvis jeg var født og opvokset som hottentot. Det ramte mit hjerte som en ny åbenbaring, så friskt som havde jeg aldrig læst i Bibelen, at Jesus blev forkyndt som en ”soning for vore synder” (Første Johannesbrev 2,2), for at Gud kunne være retfærdig.

  Gud er retfærdig

  I min foruroligelse over muligheden af at en retfærdig Gud tilgav mig, så jeg ved tro, at Guds Søn blev menneske og i sit legeme bar min synd op på korsets træ. Jeg så, at han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt (Esajas 53,5). Har du nogen sinde set det? Har du nogen sinde forstået, hvordan Gud kan være fuldt ud retfærdig og ikke eftergive straf eller se gennem fingre med overtrædelser og alligevel være uendelig barmhjertig og frikende den ugudelige, der omvender sig til ham? Gud er i stand til at se bort fra min synd, fordi hans Søn påtog sig at tilfredsstille loven ved at bære straffen, der tilkom mig. Guds lov blev mere tilfredsstillet ved Kristi død end den ville være blevet, hvis alle overtrædelser var blevet straffet for evigt. Guds Søns lidelse for synden var en herligere stadfæstelse af Guds moralske styrelse af verden, end hvis hele menneskeheden havde lidt.

  Jesus har båret dødsstraffen i vort sted!

  Se underet! Der hænger han på korset! Dette er det mest betydningsfulde syn, du nogen sinde vil se: Gud og menneske i én person! Der hænger han og bærer uudsigelige smerter – den retfærdige for de uretfærdige – for at føre os til Gud (Første Petersbrev 3,18). Hvilket herligt syn! Den uskyldige der lider! Den hellige der er fordømt! Den evigt velsignede gjort til en forbandelse! Den uendeligt herlige overgivet til en vanærende død! Desto mere jeg betragter Guds Søns lidelser, desto sikrere er jeg på, at de dækker mit tilfælde. Hvorfor led han, hvis det ikke var for at fjerne straffen fra os? Hvis han fjernede den ved sin død, så behøver de, der tror på ham, ikke at frygte den. Da forsoning er tilvejebragt, er Gud i stand til at tilgive uden at rokke grundlaget for sin trone eller slække lovens krav det mindste. Samvittigheden får et dækkende svar på sit store spørgsmål. Guds vrede over en hvilken som helst synd er frygteligere, end vi kan fatte. Med rette sagde Moses: Hvem kender styrken i din vrede? (Salme 90,11). Dog, når vi hører herlighedens Herre råbe: Hvorfor har du forladt mig? (Salme 22,1), og ser ham opgive ånden, så føler vi, at Guds retfærdighed har modtaget rigelig tilfredsstillelse ved en så fuldkommen lydighed og ved en så frygtelig død, udført af en så guddommelig person. Hvis Gud bøjer sig for sin egen lov, hvad kan der så gøres mere? Der er mere fortjeneste i forsoningen, end der er gældsstiftelse i al menneskelig synd. Det var undernes under, at Herren Jesus Kristus skulle gå i vort sted og bære sin Faders retfærdige vrede, for at vi aldrig skulle bære den. Men han har gjort det. Det er fuldbragt. (Johannesevangeliet 19,30). Gud vil frelse synderen, derfor sparede han ikke sin Søn. Gud kan se bort fra vore overtrædelser, fordi han lagde dem på sin enbårne Søn.

  Hvad vil det sige at tro på ham?

  Det er ikke blot at sige: ”Han er Gud og Frelser”, men det er sætte sin lid til ham helt og aldeles og regne med ham for hele din frelse fra nu og til evig tid, så han er din Herre, din Mester, dit Alt. Hvis du vil have Herren Jesus, så har han dig allerede. Hvis du tror på ham, kan du ikke gå fortabt, for det ville ophæve virkningen af Kristi fuldkomne offer. Hvis Herren Jesus Kristus døde i mit sted, hvorfor skulle jeg så dø? Enhver troende har ved troen lagt sine hænder på offeret og har gjort til sit og kan derfor hvile i den forvisning, at han aldrig kan gå fortabt. Gud Fader ville ikke modtage dette offer i vort sted og dernæst dømme os til at dø. Gud Fader kan ikke læse vor benådning skrevet i sin Søns blod og derefter slå os. Det er umuligt. Om du dog måtte få nåde til staks at se hen til Jesus, som er nådens kildespring for skyldige mennesker! Vil du gå ombord i denne redningsbåd lige som du er? Her er redning for skibbrud. Modtag den sikre redning. Spring som du er, og spring nu. Jeg vil fortælle dig dette om mig selv for at opmuntre dig. Mit eneste håb om himlen er i den fulde forsoning fuldbragt på Golgatas kors for de ugudelige. Det har jeg sat min lid til. Jeg har ikke skyggen af et håb andetsteds. Du er i samme situation som jeg, for ingen af os har noget i os selv, der er værd at sætte sin lid til. Lad os tage hinanden i hånden og stille os ved korsets fod og overgive vore sjæle en gang for alle til ham, som udgød sit blod for den skyldige. Vi vil blive frelst ved den ene og samme frelser. Hvis du går fortabt, mens du stoler på ham, så må jeg også gøre det. Hvad kan jeg gøre mere for at bevise min tillid til det evangelium, jeg præsenterer dig for?

                                                                                                                                             Charles H. Spurgeon

  Hjertesygdom

  Hjertesygdom

  Hjertesygdom er frygtindgydende for de fleste af os –  og med rette så. At blive fortalt at man har en hjertesygdom, er at blive fortalt om en grundlæggende trussel mod livet. Undertiden er de eneste muligheder en omfattende operation og en fuldstændig omlægning af vores livsstil. Var vi eller et familiemedlem i en sådan situation, ville de flest af os hurtigt gøre det nødvendige for at råde bod på situationen. Det gælder trods alt vores liv.

  Men der er endnu mere faretruende hjertesygdom, som vi ofte ser bort fra, men som til sidst vil dræbe os alle. Selv mens du læser dette, lider du af denne hjertesygdom, og du har brug for at kende symptomerne, diagnosen og kuren.

  Dens symptomer er meget tydelige. Er du selvcentreret? Begærer du andres besiddelser? Lyver og snyder du? Taler du bespotteligt og bander? Drikker du dig fuld? Har du nogensinde stjålet? Ønsker du eller har du haft seksuelle forhold med nogen, som ikke er din mand eller kone? Er du ofte sur eller vred? Hader du nogen? Tager du aldrig til gudstjeneste for at tilbede Gud? Ignorerer du søndagen, Herrens dag, og gør du i stedet hvad du har lyst til? Tænker du lave tanker om Jesus Kristus? Er du ulydig mod dine forældre? Hvis et eller flere af ovenstående symptomer er tilstede, så lider du af denne hjertesygdom.

  Diagnosen er ligeså let at se. ”For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent.” (Markusevangeliet, kapitel 7, vers 21-23). Med andre ord, du har et syndigt hjerte, som er imod Gud og hans lov, og derfor fortjener du at blive fordømt og straffet. På en måde er du allerede død: død i overtrædelser og synder.

  Alvorligt står det til, men findes der en kur? Ja! Gud har frembragt midlet til at blive helbredt fra syndens yderst skrækkelige sygdom. Det kræver dog en gennemgribende operation og en fuldstændig omdrejning i din livsstil. I Salme 51, vers 12 er der et menneske med et syndigt hjerte, som råber til Gud: ”Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd!” Kun dette kan frelse dig fra dine synder. Du har behov for et nyt, rent hjerte fra Gud, og du må resolut vende dig fra alle dine syndige veje.

  Tænk på, hvad der står på spil: med din elendig hjertesygdom har du kun fortvivlelse og fordømmelse foran dig. Få dig et nyt hjerte fra Gud. Han er rig på barmhjertighed kan gøre mennesker, som er døde på grund af synd,  levende med Kristus. Kom derfor til Jesus Kristus, og du skal få et evigt liv.

  Hvem er vi?

  Nordkirken er et kristent fællesskab af troende i Aalborg. Vi kommer sammen med ønske om at have fællesskab i tilbedelsen og tjenesten for Herren Jesus Kristus. Vi mødes hver søndag kl. 10.00 til gudstjeneste i Aalborg, Nibevej 48 (9200 Aalborg SV), hvor vi synger lovsang til Gud, beder sammen og hører forkyndelsen af Guds ord. Efter mødet spiser vi sammen, hvor du og din familie også er hjertelig velkommen til at deltage. Mere om os kan ses på www.nordirken.dk

  Hvad tror vi?

  Vi er en klassisk, protestantisk kirke på Skriftens grund. Guds ære er vort mål. Vi tilstræber at forkynde hele Guds råd som åbenbaret i Bibelen, Guds ord. Vi betoner Guds hellighed, hans almagt i frelsen ved Jesus Kristus, menneskets syndige fordærv, at omvendelse er nødvendig for frelse, retfærdiggørelse ved tro alene og Guds udvælgende og bevarende nåde. Da vi tror, at kirken er de troendes og omvendtes menighed, praktiserer vi discipeldåb. Kirken er kaldet til at tilbede Gud, sådan som han selv har forordnet i Skriften, og ikke efter menneskelig opfindsomhed. Som evangelisk og reformert baptistkirke tilslutter vi os det baptistiske bekendelsesskrift fra 1689. Det kan ses på Nordkirkens hjemmeside